Dan-Dream © Per Arnesen
Swinger © SF Film/Meta Film
Swinger © SF Film/Meta Film
Swinger © SF Film/Meta Film
Klassefesten 3 © Nordisk Film
Den bedste mand © Nikola Predovic
Klassefesten 3 © Nordisk Film
Dræberne fra Nibe © Per Arnesen