Swinger © SF Film/Meta Film
Den bedste mand © Nikola Predovic
Klassefesten 3 © Nordisk Film
Swinger © SF Film/Meta Film
Dan-Dream © Per Arnesen
Klassefesten 3 © Nordisk Film
Swinger © SF Film/Meta Film
Dræberne fra Nibe © Per Arnesen