Happy Ending © Rolf Konow
Hånd i hånd © Casper Rudolf Emil Kjeldsen
Friheden © Christian Geisnæs
Ditte & Louise © Christian Geisnæs
Mord uden grænser II © Nordisk Film
Ditte & Louise © Manuel Claro
Ditte & Louise © Rolf Konow
Dette er vand © Teater Katapult
Friheden © Christian Geisnæs
Friheden © Christian Geisnæs
Friheden © Christian Geisnæs
Den tid på året © Klaus Vedfeldt