Ditte & Louise © Rolf Konow
Hånd i hånd © Casper Rudolf Emil Kjeldsen
Dette er vand © Teater Katapult
Ditte & Louise © Manuel Claro
Ditte & Louise © Christian Geisnæs
Den tid på året © Klaus Vedfeldt
Mord uden grænser II © Nordisk Film