Happy Ending © Rolf Konow
Pros and Cons © Christian Geisnæs
Ditte & Louise © Manuel Claro
Pros and Cons © Christian Geisnæs
Dette er vand © Teater Katapult
Ditte & Louise © Christian Geisnæs
Pros and Cons © Christian Geisnæs
Pros and Cons © Christian Geisnæs
The Team II © Nordisk Film
Ditte & Louise © Rolf Konow
Hånd i hånd © Casper Rudolf Emil Kjeldsen
That Time of Year © Klaus Vedfeldt