Pros and Cons © Christian Geisnæs
Pros and Cons © Christian Geisnæs
That Time of Year © Klaus Vedfeldt
Pros and Cons © Christian Geisnæs
Happy Ending © Rolf Konow
Ditte & Louise © Manuel Claro
Hånd i hånd © Casper Rudolf Emil Kjeldsen
Ditte & Louise © Rolf Konow
The Team II © Nordisk Film
Ditte & Louise © Christian Geisnæs
Dette er vand © Teater Katapult
Pros and Cons © Christian Geisnæs